Адміністратыўныя працэдуры

Пералік

адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца

дзяржаўнай установай адукацыі «Дзіцячы сад п. Акцябрскі Смалявіцкага раена»

па заявах грамадзян (на падставе Указа  Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010г.    № 200» , Указа № 197 Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19.04.2012 «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў ва Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010г. № 200»)

 

Найменне адміністрацыйнай працэдуры Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні АП Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры Тэрмін  дзеяння  даведкі
2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі Бясплатна

 

5 дзён з дня звароту Бестэрмінова

 

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасадзе. Бясплатна 5 дзён з дня звароту

 

Бестэрмінова

 

2.3.Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы Бясплатна 5 дзён з дня звароту Бестэрмінова
2.44. Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу Бясплатна 5 дзён з дня звароту Бестэрмінова
02.05 Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах -пашпарт або іншы дакумент які сведчыць асобу;

– лісток непрацаздольнасці (даведка аб часовай непрацаздольнасці)

Бясплатна

 

Не пазней выплаты чарговай заработнай платы, стыпендыі На тэрмін,

пазначаны

у лістку аб

непрацаздольнасці (даведцы

2.6.Прызначэнне дапаможніка у сувязі з нараджэннем дзіцяці

 

-заява;

-пашпарт ці іншы дакумент,

які сведчыць асобу;

-даведка аб нараджэнні дзіцяці- у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь;

-копія пасведчання аб нараджэнні дзіцяці, калі дзіця нарадзілася за межамі РБ;

-копія рашэння суда аб усынаўленні для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей;

-копіі (выпіскі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;

-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або копія пасведчання аб скасаванні шлюбу ці іншыя дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і

Бясплатна

 

10 дзён з дня падачы заявы ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый 1 месяц

 

Адначасова

 

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміна цяжарнасці. -заява;

-пашпарт ці іншы дакумент

які сведчыць асобу;

– медыцынскае заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай

камісіі

 

Бясплатна

 

10 дзён з дня падачы заявы ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый 1 месяц Адначасова
2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3-х гадоў

 

-заява;-пашпарт ці іншы дакумент

які сведчыць асобу;

– пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян)

-копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей;

-копіі (выпіскі) з працоўных кніжак бацькоў

(усынавіцеляў, апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;

– даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі;

-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, -для няпоўных сем’яў;

-даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3-х гадоў

 

Бясплатна

 

10 дзён з дня падачы заявы ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый 1 месяц Па дзень дасягнення дзіцем 3-х гадоў

 

2.12.Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады -заява;-пашпарт ці іншы дакумент

які сведчыць асобу;

– пасведчанні аб нараджэнні паўналетніх дзяцей (для замежных грамадзян);

-копія працоўных кніжак бацькоў (апекуноў, усынавіцеляў)або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;

-даведка аб тым, што дзіця з’яўляецца навучэнцам,- на дзяцей старэйшых за 14 гадоў (даецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года);

-даведка аб тым, што дзіця з’яўляецца навучэнцам або выхаванцам і адносіцца да прыходнага кантынгенту, – на дзяцей, якія наведваюць установы адукацыі (у тым ліку дашкольныя) з кругласутачным рэжымам знаходжання дзіцяці;

– звесткі аб атрыманых даходах (аб іх адсутнасці) кожнага члена сям’і за год, які папярэднічае году звароту;

-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або копія пасведчання аб скасаванні шлюбу або іншыя дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, для няпоўных сем’яў.

– копія пасведчання дзіцяці-інваліда-для сем’яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў;

-копія рашэння суда аб усынаўленні -для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей

Бясплатна

 

10 дзён з дня падачы заявы ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый 1 месяц Па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога або на дзень дасягнення дзіцем 16-18 гадовага ўзросту
2.13. Прызначэнне дапамогі па догляду хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў Лісток непрацаздольнасці

 

Бясплатна

 

Не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы На тэрмін указаны ў бальнічным лісце

 

2.14. Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем- інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці. Лісток непрацаздольнасці

 

Бясплатна

 

10 дзён з дня звароту На тэрмін указаны ў бальнічным лісце
6.3 Выдача даведкі аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі (з указаннем іншых звестак, якія мае ўстанова адукацыі)

 

Бясплатна

 

У дзень звароту

 

6 месяцаў

 

2.16. Прызначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інваліда Лісток непрацаздольнасці

 

Бясплатна

 

Не пазней выплаты заработнай платы На тэрмін указаны ў бальнічным лісце
2.19.Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

 

Бясплатна

 

5 дзён з дня звароту

 

Бестэрмінова
2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў. Бясплатна

 

5 дзён з дня звароту

 

Бестэрмінова
2.24. Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

 

Бясплатна

 

5 дзён з дня звароту

 

 

 

6.3. Выдача даведкі аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі (з указаннем іншых неабходных звестак, якія мае ўстанова адукацыі) Заява

 

Бясплатна

 

5 дзён з дня звароту

 

На працягу  6 месяцаў

 

6.16. Прыняцце рашэння аб вызваленні або зніжэнні платы за харчаванне дзяцей ва ўстановах, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі Заява з указаннем высновы для  вызвалення або зніжэння платы

 Ксеракопія пасведчанне інваліда – для дзяцей-інвалідаў. Ксеракопія пасведчання шматдзетнай сям’і – для сем’яў, у якіх выхоўваюцца трое і больш дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў. Даведку аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам, – для сем’яў, у якіх выхоўваюцца двое дзяцей, якія атрымліваюць дашкольную адукацыю, спецыяльная адукацыя на ўзроўні дашкольнай адукацыі. Ксеракопіі пасведчання аб нараджэнні дзяцей для сем’яў, у якіх выхоўваецца трое і больш дзяцей дашкольнага і школьнага ўзросту (школьнікаў). Даведка аб месцы жыхарства і складзе сям’і для сем’яў, у якіх выхоўваецца трое і больш дзяцей дашкольнага і школьнага ўзросту (школьнікаў).

 (Закон Рэспублікі Беларусь “Аб дзяржаўных і сацыяльных льготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян”)

 

 

Бясплатна

 

5 дзён з дня звароту

 

На працягу  1 года

 

Адказны за выдачу даведак – загадчык Сямёнава Іна Сяргееўна, кабінет “Загадчык”. Тэлефон 8 (01776)38-4-81 У выпадку часовай адсутнасці загадчыка абавязкі па ажыццяўленні названых працэдур ускладаюцца на намесніка загадчыка па асноўнай дзейнасці Самойленка Алену Вікенцьеўну, кабінет “Намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці”. Тэлефоны 8(01776)38-4-81,

8 (01776)38-4-18